Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών;

February 13, 2020 6:21 pm Published by

Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση περιλαμβάνει τις παρακάτω παραμέτρους:

  • • Έκταση της περιοχής που πρέπει να αποκατασταθεί
  • • Δυνατότητα της δότριας περιοχής να παρέχει ικανό αριθμό μοσχευμάτων να καλύψει την παραπάνω περιοχή
  • • Προσδοκίες/στόχοι του υποψηφίου για την τελική δυνατότητα κάλυψης

Ο συνδυασμός των απαντήσεων στις παραπάνω παραμέτρους μας δίνει το τελικό αποτέλεσμα για το αν έχουμε απέναντι μας έναν κατάλληλο υποψήφιο για μεταμόσχευση μαλλιών. Σε μια συνάντηση με τους ιατρούς της κλινικής μας θα λάβετε μια ειλικρινή απάντηση για τον αν μπορείτε να προχωρήσετε σε μια επέμβασης μεταμόσχευσης μαλλιών ή όχι.

Categorised in:

This post was written by whitehat