Γ. Ζ.

February 11, 2020 2:14 pm Published by

Ευχαριστώ πολύ όλο το team για την αντιμετώπιση και την σχολαστικότητα, ειδικά αν ληφθεί υπόψη η διάρκεια του χειρουργείου και η φύση του. Εις το επανιδείν!!!

Categorised in:

This post was written by whitehat